Readathon 2016: Βιβλία 36-40

Readathon 2016: Βιβλία 1-5 Readathon 2016: Βιβλία 6-10 Readathon 2016: Βιβλία 11-15 Readathon 2016: Βιβλία 16-20 Readathon 2016: Βιβλία 21-25 Readathon 2016: Βιβλία 26-30 Readathon 2016: Βιβλία 31-35 Όπως βλέπετε, ο ρυθμός με το οποίο καταναλώνω βιβλία έχει πέσει πάρα πολύ. Ο λόγος είναι ότι δεν έχω βρει μια ρουτίνα ακόμα: νέα δουλειά, εκπαίδευση δυο μήνες, το πρώτο μου … More Readathon 2016: Βιβλία 36-40